28
ENE
2022

Confecció i Publicació de Pàgines Web (Aula Virtual)

Vols apendre des de zero a utilitzar les funcions bàsiques d’un ordinador i de la cerca a internet? Inscriu-te a aquest curs totament subvencionat i homologat.

Denominació:

Confecció i Publicació de Pàgines WebC

 • Objectiu:


Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de «usabilitat» donades i realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les mateixes al servidor corresponent.

 • Continguts teròrico pràctics:

● Construcció de pàgines web. (210 hores).

● Creació de pàgines web amb el llenguatge de marques. (80 hores).

● Elaboració de fulls d’estil. (70 hores).

● Elaboració de plantilles i formularis. (60 hores).

● Integració de components programari a pàgines web. (180 hores).

● Programació amb llenguatges de guió en pàgines web. (90 hores)

● Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web. (90 hores).

● Publicació de pàgines web. (90 hores).

INICI: 16/02/2022

HORARI: de 9:00 a 14:00 hs.

FI: 18/08/2022

DIES: de dillums a divendres

  Nom del curs (requerido)

  Nom i cognoms (requerit)

  Telèfon (requerit)

  Correu electrònic (requerit)

  Data de naixement (requerit)

  Estudis finalitzats