05
DIC
2022

CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL I CREACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS. NIVELL BÀSIC

T’oferim aquest Curs subvencionat  CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL I CREACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS. NIVELL BÀSIC, dirigit a dones residents en poblacions de menys de 30.000 habitants, que et prepararà per a accedir a múltiples llocs de treball.

· CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL . NIVELL BÀSIC

  TEMARI:

 • MÒDUL1: Iniciació en la recerca, selecció i filtre d’informació en eines digitals. ( 15 hores)
 • MÒDUL 2: Iniciació en l’organització de la informació i les dades amb les eines digitals. ( 15 hores)
 • MÒDUL 3: Anàlisis, explotació i visualització de dades amb funcionalitats senzilles i eines digitals.( 10 hores)

·CREACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS. NIVELL BÀSIC

  TEMARI:

 • MÒDUL1: Creació i edició de continguts digitals senzills ( 20 hores).
 • MÒDUL2: Disseny, integració i reelaboració de continguts digitals senzills ( 15 hores)
 • MÒDUL3: Tecnologia digital i fabricació d’objectes ( 5 hores)

Continguts:

 • Objectiu:

 • Denominació:

INICI: 12/12/2022

HORARI: de 9:00 a 13:00 hs.

FI: 24/01/2023

DIES: de dillums a divendres

  Nom del curs (requerido)

  Nom i cognoms (requerit)

  Telèfon (requerit)

  Correu electrònic (requerit)

  Data de naixement (requerit)

  Estudis finalitzats