Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals

Tota empresa, gran o petita té una persona encarregada de les tasques d’administració. Organitzar i archivar documentació ocupada una part molt gran de la jornada d’aquests profecionals…

Prepara’t per a un dels llocs de feina amb mes demanda amb aquets Certificat de Professionalitat totamen subvencionat i homologat.

DURADA: 470 hores.

INICI: 24/02/2020

HORARI: de 15:00 a 20:00

CODI:ADGG0408

FI: 06/07/2020

DIES: de dillums a divendres


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats