Comunicació en llengües estrangeres: anglès N3 (Nivell B1)

T’oferim aquest Curs subvencionat:Comunicació en llengües estrangeres: anglès N3

Continguts:

  • Anglès N3 ( 180 hores)
  • Prevenció de riscos laborals ( 30 hores)
  • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10hs)

INICI: 08/05/2023

FI: 24/07/2023

DIES: de dillums a divendres

HORARI: de 16:00 a 20:00 hs.


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats