02
ENE
2023

Comunicació en llengües estrangeres: anglès N3 (Nivell B1)

T’oferim aquest Curs subvencionat:Comunicació en llengües estrangeres: anglès N3

Continguts:

 • Anglès N3 ( 180 hores)
 • Prevenció de riscos laborals ( 30 hores)
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10hs)

INICI: Per determinar

FI: Per determinar

DIES: de dillums a divendres

HORARI: Per determinar

  Nom del curs (requerido)

  Nom i cognoms (requerit)

  Telèfon (requerit)

  Correu electrònic (requerit)

  Data de naixement (requerit)

  Estudis finalitzats