Alfabetització Informàtica: Informàtica i Internet

Vols apendre des de zero a utilitzar les funcions bàsiques d’un ordinador i de la cerca a internet? Inscriu-te a aquest curs totament subvencionat i homologat.

Denominació:

Alfabetització Informàtica: Informàtica i Internet

Continguts:

Mòdul 1: Durada: 15 hores

  • Objectiu:

Utilitzar les funcions bàsiques d’un dispositiu digital, diferenciant els elements de la mateixa per emprendre tasques senzilles de processament i obtenció de la informació i discernir el / s tipus de aplicació a utilitzar en funció de la tasca a desenvolupar.

Mòdul 2: Durada: 10 hores

  • Denominació:

Internet: protocols, serveis i aplicacions

  • Objectiu:

Diferenciar tots i cada un dels protocols, serveis i aplicacions d’Internet, utilitzant
les funcions principals de cada un dels serveis.

INICI: 27/09/2021

HORARI: de 9:00 a 13:00 hs.

FI: 04/10/2021

DIES: de dillums a divendres


Nom del curs (requerido)

Nom i cognoms (requerit)

Telèfon (requerit)

Correu electrònic (requerit)

Data de naixement (requerit)

Estudis finalitzats