Comunicació en llengües estrangeres: anglès N3 (Nivell B1)

Posted on 17 Mar 2023
T’oferim aquest Curs subvencionat:Comunicació en llengües estrangeres: anglès N3 Continguts: Anglès N3 ( 180 hores) Prevenció de riscos laborals ( 30 hores) Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10hs) INICI: 08/05/2023 FI: 24/07/2023 DIES:

Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals

Posted on 17 Mar 2023
Tota empresa, gran o petita té una persona encarregada de les tasques d’administració. Organitzar i archivar documentació ocupada una part molt gran de la jornada d’aquests profecionals… Prepara’t per a un dels llocs de feina amb mes demanda amb aquets Certific

Confecció i Publicació de Pàgines Web (Aula Virtual)

Posted on 28 Ene 2022
Vols apendre des de zero a utilitzar les funcions bàsiques d’un ordinador i de la cerca a internet? Inscriu-te a aquest curs totament subvencionat i homologat. Denominació: Confecció i Publicació de Pàgines WebC Objectiu: Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges