Alfabetització Informàtica: Informàtica i Internet

Posted on 08 Jul 2021
Vols apendre des de zero a utilitzar les funcions bàsiques d’un ordinador i de la cerca a internet? Inscriu-te a aquest curs totament subvencionat i homologat. Denominació: Alfabetització Informàtica: Informàtica i Internet Continguts: Mòdul 1: Durada: 15 hores Objectiu: Utilitz